Konspekty prac magisterskich – przykładowe realizacje i redakcja na zamówienie

plan pracy magisterskiej

Konspekty prac magisterskich stanowią ich kanwę. Są filarem, który organizuje zawartość merytoryczną tekstu. To esencja najważniejszych zagadnień podjętych przez Studenta. Plan pracy magisterskiej i każdej innej pracy promocyjnej jest ważny nie tylko dla Państwa. Charakter dokumentu dostarczonego na pierwsze seminarium może zaważyć na dalszej współpracy z promotorem. Dlatego warto zadbać, aby konspekty prac magisterskich (również w wersji początkowej, będącej zarysem), były konspektami dobrymi, wartościowymi i właściwie sformatowanymi. Należy przy tym zaznaczyć, że plany prac magisterskich podlegają w trakcie ich opracowywania modyfikacjom. Niekiedy ich ostateczna struktura jest w niczym niepodobna do wersji pierwotnej.

Wykaz przykładowych/wzorcowych planów prac magisterskich i dyplomowych naszego autorstwa:

 1. Zapory ogniowe – ich rola, zadania i cele w ochronie komputerów w sieci komputerowej
 2. Organy kontrolne Giełdy Papierów Wartościowych
 3. Narkomania jako problem społeczny w opinii uczniów Gimnazjów na terenie Śląska
 4. Miejsca i znaczenia stylu pięknego dla rozwoju gotyckiej rzeźby obszarów Małopolski i Śląska
 5. Mamelucy w historii świata muzułmańskiego – rola militarna i spuścizna kulturalna
 6. Losy zwolnionych pracowników banku
 7. Kreowanie marki w marketingu sportowym –case study
 8. Funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa
 9. Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania przedsiębiorstwa
 10. E-administracja – przyjazny urząd
 11. Dom Dziecka jako środowisko opiekuńczo – wychowawcze
 12. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnych
 13. Czynniki wpływające na postrzeganie wizerunku firmy na przykładzie funkcjonowania gabinetu kosmetyki pielęgnacyjnej i kosmetologii
 14. Charakterystyka procesów i dobór urządzeń do produkcji piwa oraz ocena jego spożycia
 15. Biomasa źródłem energii odnawialnej
 16. Bezpieczeństwo młodzieży gimnazjalnej
 17. Analiza rynku systemów ERP w Polsce
 18. Analiza funkcjonalna centrów logistycznych w Polsce

Wzorcowy plan pracy magisterskiej na zamówienie

Oferujemy możliwość zredagowania wyłącznie planu pracy dyplomowej, magisterskiej, inżynierskiej. Przy złożeniu zamówienia na całą pracę promocyjną, koszt przygotowania konspektu (o ile Student go nie posiada), wliczony jest w cenę całej poglądowej pracy.

Cennik zredagowania samego konspektu pracy magisterskiej/dyplomowej:

Sam konspekt pracy promocyjnej: 80,00 zł

Przygotowanie wstępnego zestawienia bibliograficznego: (do 40 pozycji w bibliografii): 60,00 zł