Pisanie Prac Licencjackich: Modele prac dyplomowych – kompleksowo
(23- 29 zł/strona)

pisanie prac licencjackich

Pracę dyplomową postrzega się jako wizytówkę Studenta, dlatego warto zadbać o to, żeby prezentowała wysoki poziom merytoryczny. Redagowane przez Nas teksty prac dyplomowych mają charakter materiału pomocniczego. Pisanie prac licencjackich, dyplomowych, magisterskich, kontrolnych i innych wymaga czasu, wiedzy i dostępu do właściwych źródeł. Zajmujemy się tworzeniem profesjonalnych wzorców prac licencjackich w sposób kompleksowy.

Wzorce prac dyplomowych to usługa polegająca na:

 1. Przygotowaniu konspektu (spisu treści) pracy dyplomowej, w sytuacji gdy klient go nie posiada.
 2. Napisaniu tekstu pracy licencjackiej zgodnie z zaakceptowanym spisem treści.

Gwarantujemy dogodne i elastyczne warunki współpracy:

 1. stała cena (brak konieczności oczekiwania na wycenę pracy tak jak w przypadku innych serwisów zajmujących się pisaniem prac licencjackich);
 2. rozliczenie za konkretne efekty, każdorazowo po napisaniu rozdziału;
 3. zapłata za określoną część materiału uiszczana po weryfikacji przesłanych fragmentów (do wglądu średnio 50% tekstu);
 4. świadczenie pomocy na dowolnym etapie przygotowania pracy;
 5. zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług (możliwość spisania umowy o dzieło).

Złożenie zlecenia na pracę dyplomową:

 1. Przesłanie zapytania na adres biuroliterackie@wp.pl. Prosimy o podanie tematu pracy licencjackie (dołączenie konspektu pracy, jeżeli jesteście Państwo w jego posiadaniu) lub informacji dotyczących charakteru zlecenia (korekta, uzupełnienie, modyfikacja pracy).
 2. Kontakt ze strony serwisu w przeciągu 24h – potwierdzenie możliwości realizacji.
 3. Przygotowanie konspektu pracy licencjackiej (w sytuacji jego braku).
 4. Ustalenie terminów realizacji poszczególnych rozdziałów i ogólnych ram współpracy.

Cennik

 • Koszt za stronę tekstu: 23,00 zł
 • Koszt za stronę tekstu z grafiką (tabelą, rysunkiem): 29,00 zł
 • Koszt za stronę liczony jest od formatu: czcionka 12 Times New Roma; marginesy po 2,5 cm (lewy 3,5 cm); interlinia 1,5 pkt

Rozliczenie za wykonanie usługi:

     Zakup wzorca pracy licencjackiej to spory wydatek. Biorąc pod uwagę tę okoliczność, preferujemy rozliczenie za konkretne partie napisanego tekstu. Po złożeniu rozdziału, przesyłamy na maila fragmenty (około 50% tekst) do akceptacji łącznie z danymi do wpłaty. Po ich weryfikacji, wpłacacie Państwo określoną kwotę na konto firmy. Po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie lub otrzymaniu potwierdzenia wpłaty przesyłamy materiał na podany przez Zleceniodawcę adres mailowy. Procedura ta jest tożsama dla każdego z kolejnych rozdziałów.

     Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług. Wejdziecie Państwo w posiadanie pracy wyróżniającej się wśród innych prac licencjackich! Pisanie prac dyplomowych to Nasza pasja, dokładamy wszelkich starań, aby klient był zadowolony z jakości świadczonych przez Nas usług, wśród których pisanie prac licencjackich jest jedną z najważniejszych.

Poniżej zestawiono dyscypliny i specjalizacje, w obszarze których realizujemy tzw. “dyplomówki”:

 1. A: administracja, antropologia, archeologia, architektura krajobrazu, astronomia,
 2. B: bankowość, bibliologia, bibliotekoznawstwo, biologia molekularna, biologia ogólna,
 3. C: chemia, cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka
 4. D: dziennikarstwo
 5. E: ekologia, ekonometria, ekonomia, etnologia
 6. F: filozofia, finanse, florystyka
 7. G: geografia, geografia fizyczna
 8. H: historia, historia sztuki, hotelarstwo
 9. I: informatyka
 10. J: język polski, językoznawstwo
 11. K: kulturoznawstwo
 12. L: literaturoznawstwo, literaturoznawstwo, logistyka
 13. M: marketing, materiałoznawstwo
 14. N: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o zarządzaniu, nauki prawne
 15. O: ochrona środowiska
 16. P: pedagogika, politologia, polityka społeczna, polonistyka, praca socjalna, prawo, prawo administracyjne, prawo celne, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo pracy, prawo UE, psychologia, psychologia, public relations
 17. R: rachunkowość, reklama, religioznawstwo, resocjalizacja, rolnictwo
 18. S: socjologia, statystyka, stosunki międzynarodowe, studia nad rozwojem
 19. T: teologia, turystyka
 20. U: ubezpieczenia UE
 21. Z: zarządzanie, zarządzanie finansami, zarządzanie jakością, zarządzanie personelem, zarządzanie procesami gospodarczymi, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne