Pisanie Prac Magisterskich: wzorce prac magisterskich (23-29 zł/strona)

Pisanie prac magisterskich i wzorce prac dyplomowych to główny przedmiot naszej działalności świadczonej w ramach udzielanej Studentom pomocy naukowej. Redagujemy modele prac magisterskich z różnych obszarów wiedzy i dyscyplin naukowych. Oferta jest odpowiedzią na potrzeby Studentów, którzy z różnych powodów potrzebują gotowego wzorca stworzonego przez kompetentne osoby zajmujących się pisaniem prac, jednocześnie tekstu wyróżniającego się na tle innych tego typu opracowań.

Każdy praca magisterska redagowana jest na indywidualne zamówienia, co w praktyce oznacza, że uzyskujecie Państwo możliwość narzucenia konkretnego tematu i konspektu pracy magisterskiej. W sytuacji, gdy posiadacie Państwo jedynie temat, Serwis zajmuje się zredagowaniem planu pracy.

Dlaczego Biuro Literackie Pegaz?

Gwarantujemy dogodne i elastyczne warunki współpracy w zakresie usługi pisanie prac magisterskich:

 1. wieloletnie doświadczenie (tworzeniem prac magisterskich zajmujemy się od kilku lat);
 2. współpraca z firmą (należność regulowana na konto firmowe);
 3. umowa o dzieło (na życzenie);
 4. wzorzec pracy magisterskiej redagujemy zgodnie z sugestiami klienta;
 5. brak konieczności oczekiwania na wycenę (prosta kalkulacja, stała stawka za stronę tekstu);
 6. rozliczenie rozdziałami;
 7. niska kwota zaliczki (45%);
 8. zapłata za konkretną część materiału uiszczana dopiero po zatwierdzeniu fragmentów;
 9. oferujemy przystępne ceny;
 10. pisane przez nas prace magisterskie są oryginalne;
 11. gwarantujemy wysoką wartość merytoryczną tekstów.

Ogólne ramy współpracy i realizacji zamówienia:

 1. Przesłanie zapytania na adres mailowy biuroliterackie@wp.pl: prosimy o podanie tematu (i ewentualne przesłanie posiadanego już konspektu), bądź opisanie charakteru usługi jaką mamy dla Państwa wykonać (np. uzupełnienie bądź korekta tekstu, który Państwo już posiadacie).
 2. Odpowiedź ze strony serwisu: potwierdzenie możliwości realizacji udzielane do 24h od momentu przesłania zapytania.
 3. Ustalenie i zredagowanie planu pracy magisterskiej (o ile nie został on uprzednio przesłany przez Zleceniodawcę).
 4. Określenie terminu realizacji konkretnych części pracy magisterskiej i warunków współpracy.

Cennik:

Strona tekstu 23,00 zł

Strona tekstu z grafiką (tekst + element graficzny, np. tabela, rysunek, wykres) 29,00 zł

Rozliczenie (finalizacja usługi pisanie prac magisterskich):

Zaliczka w wysokości 45%. Rozliczenie rozdziałam. Po napisaniu jednego z rozdziałów, przesyłamy na wskazany adres mailowy fragmenty wyrwane z kontekstu pracy (średnio 50% tekstu). Pozwala to na weryfikację jego oryginalności i poprawności oraz wyeliminowanie prawdopodobieństwa ściągnięcia go ze stron internetowych. Po akceptacji fragmentów, następuje rozliczenie za zrealizowaną część zlecenia. Współpraca wygląda analogicznie przy pisaniu każdego z kolejnych rozdziałów pracy.

Wykaz obszarów z podziałem na dyscypliny i specjalizacje w ramach których Biuro świadczy usługi pisarskie zestawiono u dołu strony. Jeżeli Państwa temat nie zawiera się w niżej wymienionych specjalizacjach, prosimy o przesłanie zapytania dotyczącego możliwości realizacyjnych: biuroliterackie@wp.pl

Obszary / specjalizacje / dyscypliny naukowe w ramach których różne serwisy redakcyjne piszą wzorcowe “magisterki”:

pisanie prac magisterskichA: administracja, antropologia, archeologia, architektura krajobrazu, astronomia B: bankowość, bibliologia, bibliotekoznawstwo, biologia molekularna, biologia ogólna, C: chemia, cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka D: dziennikarstwo E: ekologia, ekonometria, ekonomia, etnologia F: filozofia, finanse, florystyka G: geografia, geografia fizyczna H: historia, historia sztuki, hotelarstwo I: informatyka J: język polski, językoznawstwo K: kulturoznawstwo L: literaturoznawstwo, literaturoznawstwo, logistyka M: marketing, materiałoznawstwo N: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o zarządzaniu, nauki prawne O: ochrona środowiska P: pedagogika, politologia, polityka społeczna, polonistyka, praca socjalna, prawo, prawo administracyjne, prawo celne, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo pracy, prawo UE, psychologia, psychologia, public relations R: rachunkowość, reklama, religioznawstwo, resocjalizacja, rolnictwo, S: socjologia, statystyka, stosunki międzynarodowe, studia nad rozwojem T: teologia, turystyka U: ubezpieczenia UE Z: zarządzanie, zarządzanie finansami, zarządzanie jakością, zarzadzanie personelem, zarządzanie proc. gosp., zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne