Pisanie prac zaliczeniowych, kontrolnych, semestralnych, rocznych (23-29 zł/strona)

 

pisanie prac zaliczeniowych

Pisanie prac zaliczeniowych jest nieodłącznym elementem studiowania. Dotyczy to dyplomantów, magistrantów oraz doktorantów. Perspektywa napisania pracy zaliczeniowej może jednak spędzać sen z powiek. Uzyskanie dobrej noty z pracy zaliczeniowej nierzadko pozwala na zwolnienie z egzaminu pisemnego lub ustnego. Wobec takiej perspektywy na znaczeniu zyskuje rzetelne przygotowanie pracy zaliczeniowej. Teksty prac kontrolnych, semestralnych, rocznych, w tym przede wszystkim projektowe w przygotowaniu i redakcji są niezwykle czasochłonne. Mając na uwadze potrzeby każdego Studenta w tej materii, świadczymy usługi określane jako pisanie wzorcowych prac zaliczeniowych. Wzorcową pracę zaliczeniową przygotowujemy kompleksowo.

Specjalizujemy się w dwóch typach prac zaliczeniowych:

  1. TEORETYCZNE
  2. TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

Istnieje możliwość przygotowania poglądowego tekstu w terminie do 24h (dopłata +75% zgodnie z cennikiem).

Oferujemy pomoc Studentom m.in. następujących kierunków: pedagogika, socjologia, administracja, logistyka, turystyka, zarządzanie, ekonomia, finanse, ochrona środowiska, informatyka i inne.

Składowe prac zaliczeniowych: spis treści, część właściwa (tekst zasadniczy), bibliografia. Każdy tekst opisujemy przypisami (z wyjątkiem prac typowo badawczych).

Jak złożyć zamówienie na napisanie pracy zaliczeniowej?

Złożenie zamówienia składa się z kilku etapów, które w początkowej fazie wymagają zaangażowania Studenta. Pozwala to na ustalenie szczegółów współpracy i zapewnienie właściwego poziomu obsługi Klienta, w tym na napisanie tekstu oryginalnego, innego niż popularne wzorce prac zaliczeniowych dostępne na stronach internetowych:

  • ETAP 1. Przesłanie na maila biuroliterackie@wp.pl treści tematu pracy zaliczeniowej i wytycznych (o ile zostały skonkretyzowane).
  • ETAP 2. Potwierdzenie możliwości realizacji (do 24h).
  • ETAP 3. Ustalenie terminu realizacji i uregulowanie zaliczki w wysokości 45%.
  • ETAP 4. Po przygotowaniu tekstu, w ustalonym terminie, przesyłamy do wglądu 50% tekstu celem akceptacji. Po zaakceptowaniu fragmentów ma miejsce ostateczna finalizacja zamówienia. Po zaksięgowaniu środków na koncie lub przesłaniu bankowego potwierdzenia wpłaty, tekst w całości wysyłamy do Klienta.

Dane niezbędne do finalizacji transakcji przekazywane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia

Dlaczego Nasze Biuro?

  1. Gwarantujemy wysoką wartość merytoryczną teksu.
  2. Umożliwiamy wgląd w część złożonego tekstu przez rozliczeniem.
  3. Możliwość zapoznania się z poglądowymi, zrealizowanymi przez Nas pracami.
  4. Współpraca z firmą, nie z osobą prywatną, która przygotowuje teksty „od przypadku do przypadku”.

Praca zaliczeniowa musi być: zgodna z podjętym problemem, merytoryczna (rzeczowa i na temat), aktualna (bazująca na najnowszych doniesieniach literaturowych i ewentualnie wynikach badań), poprawnie sformatowana (to również element oceny pracy).

Piszemy prace bazujące wyłącznie na literaturze, ale również stanowiące analizę konkretnych danych statystycznych. Dane te pozyskujemy samodzielnie, za wyjątkiem przypadków konieczności wykorzystania danych konkretnych (wskazanych przez Klienta).

Każda praca zaliczeniowa posiada spis treści, przypisy źródłowe, część zasadniczą i bibliografię.

Rzetelność naszych usług sprowadza się m.in. do udostępnienia Klientowi części tekstu do wglądu przed finalnym rozliczeniem. Sytuacja ta nie wpływa na cenę zamówienia, za to daje Klientowi możliwość weryfikacji tekstu przed zapłatą.

Podjęcie współpracy z firmą gwarantuje wiele korzyści: doświadczenie, wpłata regulowana na firmowe konto bankowe, możliwość podpisania umowy, stały kontakt.