Pisanie pracy magisterskiej: część badawcza prac dyplomowych, mgr – co to oznacza?

Przyszłość teoretycznych prac dyplomowych, pracy magisterskiej przeglądowej

Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości prace licencjackie i magisterskie nie uwzględniające badań (wątku empirycznego) nie będą dopuszczone do recenzji, a w konsekwencji obrony. Prace typowo teoretyczne są pracami odtwórczymi. Opracowuje się je na podstawie literatury tematu.

Część badawcza w pracy magisterskiej

Wątek badawczy, empiryczny, czy też metodologiczny (używa się różnorodnych określeń) to tzw. „własny wkładpisanie pracy magisterskiej badania studenta w pracę”. Tę część pracy można podzielić z kolei na dwie kategorie

  1. Założenia metodologiczne badań własnych
  2. Prezentacja i analiza wyników badań własnych.
  • Część 1 (założenia) to z reguły: określenie celu pracy, problemów badawczych, hipotez; metod, technik i narzędzi badawczych. Niekiedy w tym miejscu charakteryzuje się również teren badań i prezentuje sposób ich organizacji.
  • Część 2 (prezentacja i analiza) sprowadza się po pierwsze od charakterystyki badanej grupy, a po drugie do ukazania w formie tekstowej i graficznej wyników badań. Bardzo częstym błędem, który popełniają studenci jest ograniczenie się wyłącznie do prezentacji wyników w formie graficznej i opisanie ich w formie tekstowej, z pominięciem ich ANALIZY. Zaleca się, aby na jednej stronie znajdował się jeden element graficzny zajmujący około 1/4 jej objętości, pozostałą część strony należy zapełnić tekstem, czyli zanalizować wyniki. Analiza polega na dociekaniu i poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego wyniki są takie, a nie inne. Czego są rezultatem? Co może je warunkować? Z jakimi innymi (pokrewnymi) zjawiskami są związane? W jaki sposób wpływa na nie bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza etc.

Baza danych dla części badawczej

Część empiryczna dyplomówki niekoniecznie musi być oparta na badaniach ankietowych, czy wywiadzie. W praktyce można wykorzystać różnorodne metody ilościowe i jakościowe. Co więcej, badania własne można zrealizować na podstawie analizy danych wtórnych (bazy danych statystycznych), czy case study (studium przypadku).

Ogólne informacje o usłudze pisanie prac … kilka uwag o nabyciu wzorcowych prac dyplomowych i magisterskich

Profesjonalne serwisy redakcyjne świadczą pomoc w pisaniu wzorcowych prac studenckich. Oferują pisanie prac dyplomowych i innych prac studenckich mających charakter pomocy naukowej. Pomoc ta sprowadza się do zredagowania poglądowego i oryginalnego tekstu. Wzorce prac dyplomowych, czy prac magisterskich są użyteczne z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, stanowią punkt zaczepienia. Po drugie, pozwalają na rozwiniecie własnej koncepcji pracy. Po trzecie, są swoistym buforem bezpieczeństwa.

Na co zwrócić uwagę wybierając Serwis świadczący usługę napisania poglądowej pracy dyplomowej, magisterskiej, zaliczeniowej?

  1. Na jego status formalno-prawny. Pisanie prac dla osób prywatnych to najczęściej zajęcie „dorywcze”, osobypisanie prac dyplomowych takie piszą „od przypadku do przypadku” i z reguły na każdy temat. Zastosowanie ma tutaj zasada: „jak ktoś zna się na wszystkim, to nie zna się na niczym”. Wiarygodny Wykonawca to po pierwsze firma (dane identyfikacyjne podmiotu gospodarczego widoczne w zakładce kontakt), która do rozliczeń wskazuje konto firmowe.
  2. Na jego zawartość merytoryczną. Jeżeli już sam Serwis jest ubogi w treść, to może to wskazywać na chęć „łatwego zarobku” i sugerować, iż poglądowa praca licencjacka, czy wzorce prac magisterskich realizowane przez takiego Wykonawcę będą niskiej jakości. Warto również wczytać się w samą treść na stronie Serwisu. Szczególnie młode Serwisy, dążące do szybkiego „wypromowania się” zamieszczają na stronie treść dedykowaną nie Klientowi, a wyszukiwarkom.
  3. Na przykładowe realizacje. Profesjonalny Serwis powinien na prośbę Klienta dotyczącą wglądu w przykładowe realizacje, udostępnić je. Nikt nie chce „kupować kota w worku”. Znakomicie, gdy Serwis już na samej stronie internetowej udostępnia wgląd w przykładowe realizacje (portfolio), tj. możecie Państwo ocenić (choćby w pewnej części), zrealizowane prace na poziomie magisterium, studiów dyplomowych, czy inne prace studenckie.
  4. Na cennik, a w sytuacji jego braku na sposób kalkulowania stawki za stronę. Na stronie wielu Serwisów można uzyskać informację, że „stawka za stronę tekstu jest ustalana indywidualnie, w zależności od poziomu <<problematyczności>> tematu”. Serwis wiarygodny to taki, który podaje jasne stawki za stronę tekstu, ewentualnie przedziały “od… do”. Zamówienie na wzorzec pracy magisterskiej, czy model pracy licencjackiej kalkulowane pod Klienta nie wygląda profesjonalnie. Czy jeżeli potrzebujecie Państwo przetłumaczenia tekstu z języka obcego na polski, tłumacz konkretyzuje stawkę za stronę dopiero po zapoznaniu się z tekstem? Nie. Stawka jest ustalona odgórnie.
  5. Na sposób rozliczenia. Zaliczka jest naturalnym elementem omawianych usług, których istota sprowadza się do napisania pracy. Jak już wspomniano, powinna być regulowana na konto firmowe. Nie powinna być ona wysoka, a już z pewnością należy unikać Serwisów żądających uregulowania pełnej kwoty przed realizacją zlecenia.
  6. Na możliwość spisania umowy o dzieło, uzyskania rachunku, czy faktury.

Żywimy nadzieję, że wyżej wymienione i syntetycznie opisane wskazówki pozwolą Państwu na wybór profesjonalnego Serwisu z usług którego będziecie zadowoleni, a tym samym godnego polecenia znajomym