Gwarancja jakości: oryginalne prace magisterskie i dyplomowe

Prace magisterskie jako przydatny wzorzec –
pisanie na zamówienie

 Wzorce prac dyplomowych i magisterskich, które przygotowujemy to materiał pomocniczy. Ma on być przydatny podczas pisania własnego tekstu. Jej docelowym zadaniem jest wygenerowanie pomysłu na własną pracę dyplomową;  co nie oznacza, że wielokrotnie korzystamy z tych samych tekstów.

Tekst pracy magisterskiej i dyplomowej redagujemy “pod Klienta”

prace magisterskie dla studentówKażdy z prac jest redagowana „pod Klienta”. Wynika to chociażby z: pisania danego tekstu np. pracy magisterskiej zgodnie z wcześniej zaakceptowany planem pracy (który Zleceniodawca może nam dostarczyć), czy korzystania z konkretnych źródeł bibliograficznych (również narzuconych przez Klienta). Ponadto, trzeba mieć świadomość, że praca na poziomie licencjatu zredagowana przez nas w np. w 2008 r. nie może być ponownie wykorzystana w roku 2010, czy 2013. Dlaczego? Po pierwsze, większość uczelni wprowadza teksty do systemu antyplagiatowego (raz wprowadzony tekst, zostaje w systemie „zakotwiczony”). Po drugie, treść szeregu prac dyplomowych, czy prac magisterskich napisanych w 2008 r. jest w znakomitej większości już nieaktualna, tj. dane w nich wykorzystane zdewaluowały się. Prace magisterskie, czy licencjackie mają być przede wszystkim aktualne. Podobnie duży nacisk kładzie się obecnie na to, aby prace promocyjne (tzw. “dyplomówki” i “magisterki”) posiadały w zestawieniu bibliograficznym aktualne źródła („świeża” literatura).  Każdy z redagowanych przez nas tekstów (bez względu na to czy jest to krótka praca zaliczeniowa, czy praca magisterska) opisujemy przypisami, na końcu umieszczamy zestawienie bibliograficzne.