Praca dyplomowa z pedagogiki

Wybór tematu

Pedagogika będąca nauką o edukacji i wychowaniu dostarcza wielu zagadnień, które można podjąć i zrealizować w ramach pracy dyplomowej, czy magisterskiej. Wybrany temat powinien korespondować ze specjalizacją Autora i jego zainteresowaniami, jak również zainteresowaniami potencjalnego opiekuna naukowego, czyli promotora. W pierwszej kolejności należałoby zapoznać się z kierunkami pedagogiki i odpowiedzieć sobie na pytanie, który nas interesuje najbardziej. Wśród kierunków wymienić można: pedagogikę rozwoju, zachowania, psychopedagogikę, twórczości, kreatywną, opiekuńczo-wychowawczą, kreatywną, przedszkolną, wczesnoszkolną, gimnazjalną, szkoły wyżej, pracy, kultury, religii, psychopedagogikę i inne. W ramach danego kierunku wybrać zagadnienie, które nas rzeczywiście zainteresuje i „pochłonie” i, z którym być może będzie wiązała się nasza przyszła praca.

Praca czysto przeglądowa, czy badawcza?

Praca dyplomowa z pedagogiki powinna realizować wątek badawczy i prace typowo teoretyczne nie są już dopuszczane do obrony. Oznacza to, że praca dyplomowa z pedagogiki musi składać się z dwóch części: teorii i empirii. Szczególnie popularną metodą badań w ramach pracy dyplomowej z pedagogiki jest sondaż diagnostyczny przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety lub wywiadu.

Praca dyplomowa z pedagogiki – przykładowe tematy i popularne zagadnienia

Skąd mam wiedzieć, czy dane zagadnienie jest popularne? Jeżeli o problemie się dużo pisz, mówi (np. odczyty na konferencjach), to znaczy, że zagadnienie aktualnie jest „na topie”. Warto podejmować się realizacji tematów aktualnych. Zwiększa się szansa dostępu do „świeżej” literatury. Wybór ten zaświadcza również o stanie wiedzy Autora, który jest w danym obszarze „na bieżąco”.

Przykładowe obszary do podjęcia w ramach pracy dyplomowej z pedagogiki
 1. Alternatywne formy edukacji
 2. Arteterapia
 3. Autyzm
 4. Czas wolny jako kategoria pedagogiczna
 5. Diagnoza logopedyczna, typów uczniów, pedagogiczna….
 6. Działania poradnicze i pomocowe realizowane przez pedagoga szkolnego
 7. Kompetencje (umiejętności) społeczne – ich kształtowanie i egzekwowanie
 8. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej
 9. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 10. Pedagogika a antypedagogika
 11. Pedagogika kultury
 12. Pedagogika muzyki na przykładzie placówki X
 13. Pedagogika praktyczna
 14. Pedagogika społeczna
 15. Pedagogika trudności w uczeniu się
 16. Pedagogika twórczości
 17. Pomoc pedagogiczna młodzieży w wieku 13-18 lat przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego  przy wykorzystaniu socjoterapii
 18. Problemy opieki pedagogicznej nad uczniami zdolnymi
 19. Problemy współczesnej edukacji dorosłych
 20. Profilaktyka zachowań ryzykownych dla rodziców
 21. Rola zabawy na etapie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej
 22. Sylwetka nauczyciela przedszkola, edukacji szkolnej, akademickiego

Zagadnienia popularne od wielu lat

Agresja i przemoc (w domu, szkole), uzależnienia (dzieci i rodziców), rodzina funkcjonalna i dysfunkcjonalna… W obszarze tych zagadnień napisano tysiące prac dyplomowych, magisterskich, zaliczeniowych…. Pojawia się pytanie, czy można w takiej sytuacji wymyślić coś nowego? Jak najbardziej tak. Trzeba mieć jednak świadomość, że są to problemy społeczne, w których szczególnie silnie uwidaczniają się nowe tendencje i okoliczności.  Przykładowo: w odniesieniu do przemocy obecnie  akcentuje się problem przemocy psychicznej, emocjonalnej („w białych rękawiczkach”), czy ekonomicznej; w przypadku uzależnień relatywnie nowym problemem są dopalacze, czy papierosy elektroniczne.