Pisanie prac cena – ceny na rynku pisarskim

Cena za stronę, a cennik usług

pisanie prac cena za stronęWiele firm redakcyjnych oferuje pisanie prac cena za stronę wzorcowej dyplomówki, czy magisterki jest mocno zróżnicowana, podobnie jak sama jakość oferowanych usług redakcyjnych. Stawka za przygotowanie strony w naszym serwisie waha się w granicach 19 zł strona czystego tekstu z przypisami, 23 zł strona tekstu z elementem graficznym. Z przglądu oferty innych serwisów i ogłoszeń osób prywatnych wynika, że ceny rynkowe wahają się  w granicach od 10 zł do 35 zł za stronę tekstu. Niektóre serwisy redakcyjne umieszczają cennik swoich usług na stronie internetowej. To rozwiązanie zaświadcza o jawnej polityce cenowej i równym traktowaniu Klientów. Ponadto w cenniku znaleźć można szczegóły oferty, zakres usługi, zasady rozliczania.

Zapoznając się z ofertami niektórych serwisów znajdziecie Państwo informacje, że cen nie podano, gdyż zamówienie musi wpierw zostać wycenione. Inaczej rzecz ujmując, wraz ze wzrostem trudności w redagowaniu pracy, wzrasta cena. W sytuacji, gdy jesteście Państwo gotowi na zlecenie napisania pracy za stawkę 35 zł od strony, warto zadbać o to, aby mieć pewność, że zredagowany tekst jest całkowicie unikalny. W jaki sposób zweryfikować oryginalność zamówionego tekstu? Zapewne większości na myśl przychodzi popularny system antyplagiatowy. Faktycznie, jest to jeden z najefektywniejszych sposobów sprawdzenia oryginalności pracy, aczkolwiek wyłącznie promocyjnej (a więc: licencjackiej, mgr i inżynierskiej). Raport może nie wykazać podobieństwa w przypadku prac zaliczeniowych: kontrolnych, rocznych, czy semestralnymi.

Zaliczka

Zaliczka uiszczana na konto firmy za zredagowanie zamówionego tekstu nie powinna być zbyt wysoka. Jest w znakomitej większości przypadków konieczna, gdyż każda profesjonalna firma ceni swój czas i nie zajmuje się zamówieniem, które jest niepewne (poświęcenie czasu na napisanie koncepcji, kompletację materiału bibliograficznego etc.) Rzetelny serwis umożliwi zapoznanie się z  częścią przygotowanego tekstu przed ostateczną finalizacją zamówienia. Składając zlecenie na tekst warto wskazać własną bibliografię (znakomicie, gdy narzuci je wykładowca); przekazać jak największą ilość wytycznych, a nawet opisać własną koncepcję. Postępując w ten sposób, zwiększa się szansa, iż serwis redakcyjny oferuje prace unikalne i pisane faktycznie dla konkretnego klienta.